Welkom

Wat is Psychomotorische therapie?

Psychomotorische therapie (PMT) is een therapievorm die gebruikt maakt van bewegen en het lichaam. DOEN en ERVAREN staan voorop om gedragsveranderingen tot stand te brengen en het psychisch welbevinden te verbeteren. Door middel van het aanbieden van bewegingsactiviteiten wordt getracht de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen positief te beïnvloeden. Er wordt verband gelegd tussen gesproken taal en de taal van het lichaam. Vanaf de geboorte ontwikkelen kinderen zich al spelend en bewegend. Een kind leert zichzelf kennen door te bewegen en al bewegend komt het in contact met anderen en laat het zien hoe het met hem/haar gaat. PMT sluit aan bij deze natuurlijke ontwikkeling. Door aan het lijf ervaringen op te doen, krijgen kinderen/jongeren zicht op zichzelf en door ander gedrag uit te proberen krijgen ze meer keuzemogelijkheden. Zo kan een kind / jongere middels PMT leren om angsten te overwinnen, zich sterk te voelen en meer vertrouwen in zichzelf te krijgen. Doordat de vorm (bewegen en spel) bekend is voor kinderen, maakt dat de therapie vaak laagdrempelig en leuk. Tijdens de therapie worden allerlei activiteiten gedaan waarin bewegen en lichaamsbeleving centraal staan. We praten hier over en vaak wordt een link gelegd naar gelijksoortige situaties thuis of op school. Het kind wordt aangemoedigd om het geleerde ook elders toe te passen. Psychomotorische begeleiding Psychomotorische therapie Bennekom biedt ook begeleiding aan kinderen en jongeren. In vergelijking met therapie is begeleiding minder onderzoekend en meer sturend. De begeleiding is er veelal op gericht om de sociale zelfredzaamheid te vergroten.

Systemische psychomotorische

therapie

Waarom systemische psychomotorische therapie. Een probleem in een gezin heeft iemand nooit alleen. Het gedrag van de één heeft invloed op de ander. Gezinsleden reageren op elkaar, leren van elkaar en hebben soms last van hoe de ander doet. Daar komt het woord systeem vandaan: het is een keten van reacties en daarmee een systeem, net zoals bijvoorbeeld een ecosysteem. Ook school en familie of clubs maken onderdeel van dat systeem uit. Elk gezin maakt verschillende fasen door waarbij er steeds opnieuw gezocht moet worden naar een nieuw evenwicht. Soms verloopt dat niet vanzelf en helpt het als een ander meekijkt om opnieuw in beweging te raken. Bij systemische psychomotorische therapie komt de eerste keer het hele gezin mee. We bespreken jullie sterke kanten, waarden, normen en lasten. Iedereen mag meepraten, want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Vervolgens gaan jullie met elkaar activiteiten doen (meestal 2) waarin jullie ervaren hoe de patronen zijn en wie welke positie inneemt in jullie gezin. Na die eerste kennismaking overleggen we hoe de behandeling verder gaat en in welke vorm, individuele-, groeps- of gezinsbehandeling
Corrianne Gijsbertsen Tel: 06-26940096E-mail: info@pmtbennekom.nl  Paramedisch Centrum Bennekom Molenstraat 60 6721WP Bennekom Algemene voorwaarden en AVG UW PRIVACY Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. lees meer lees meer
Corrianne Gijsbertsen tel: 0626940096 email: info@pmtbennekom.nl

Welkom

Wat is Psychomotorische

therapie?

Psychomotorische therapie (PMT) is een therapievorm die gebruikt maakt van bewegen en het lichaam. DOEN en ERVAREN staan voorop om gedragsveranderingen tot stand te brengen en het psychisch welbevinden te verbeteren. Door middel van het aanbieden van bewegingsactiviteiten wordt getracht de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen positief te beïnvloeden. Er wordt verband gelegd tussen gesproken taal en de taal van het lichaam. Vanaf de geboorte ontwikkelen kinderen zich al spelend en bewegend. Een kind leert zichzelf kennen door te bewegen en al bewegend komt het in contact met anderen en laat het zien hoe het met hem/haar gaat. PMT sluit aan bij deze natuurlijke ontwikkeling. Door aan het lijf ervaringen op te doen, krijgen kinderen/jongeren zicht op zichzelf en door ander gedrag uit te proberen krijgen ze meer keuzemogelijkheden. Zo kan een kind / jongere middels PMT leren om angsten te overwinnen, zich sterk te voelen en meer vertrouwen in zichzelf te krijgen. Doordat de vorm (bewegen en spel) bekend is voor kinderen, maakt dat de therapie vaak laagdrempelig en leuk. Tijdens de therapie worden allerlei activiteiten gedaan waarin bewegen en lichaamsbeleving centraal staan. We praten hier over en vaak wordt een link gelegd naar gelijksoortige situaties thuis of op school. Het kind wordt aangemoedigd om het geleerde ook elders toe te passen. Psychomotorische begeleiding Psychomotorische therapie Bennekom biedt ook begeleiding aan kinderen en jongeren. In vergelijking met therapie is begeleiding minder onderzoekend en meer sturend. De begeleiding is er veelal op gericht om de sociale zelfredzaamheid te vergroten.

Systemische

psychomotorische therapie

Waarom systemische psychomotorische therapie. Een probleem in een gezin heeft iemand nooit alleen. Het gedrag van de één heeft invloed op de ander. Gezinsleden reageren op elkaar, leren van elkaar en hebben soms last van hoe de ander doet. Daar komt het woord systeem vandaan: het is een keten van reacties en daarmee een systeem, net zoals bijvoorbeeld een ecosysteem. Ook school en familie of clubs maken onderdeel van dat systeem uit. Elk gezin maakt verschillende fasen door waarbij er steeds opnieuw gezocht moet worden naar een nieuw evenwicht. Soms verloopt dat niet vanzelf en helpt het als een ander meekijkt om opnieuw in beweging te raken. Bij systemische psychomotorische therapie komt de eerste keer het hele gezin mee. We bespreken jullie sterke kanten, waarden, normen en lasten. Iedereen mag meepraten, want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Vervolgens gaan jullie met elkaar activiteiten doen (meestal 2) waarin jullie ervaren hoe de patronen zijn en wie welke positie inneemt in jullie gezin. Na die eerste kennismaking overleggen we hoe de behandeling verder gaat en in welke vorm, individuele-, groeps- of gezinsbehandeling
Algemene voorwaardenen AVG UW PRIVACY Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. lees meer lees meer